Jag behöver så mycket ord. Vill ha mycket nu. Behöver bli bekräftad. 

Annonser