För min egen del tycker jag att det bästa hade ju faktiskt varit att jag och Henrik träffas utanför jobbets dörrar. Prata med varandra, kunna ha en bra och rolig konversation med varann. Där ingen av våra kollegor på båda sidor varken ser eller hör. Ingen kan snacka. Ingen kan se. Ingen kan lägga sig i. 

Annonser